Mediator

Grækenland

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mægler i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Sådan finder man en mægler i Grækenland

Lister over autoriserede mæglere og uddannelsesinstitutioner for mæglere samt oplysninger om de tilbudte tjenester findes på justitsministeriets websted: Mægling

På forbrugerombudsmandens websted kan offentligheden dog få oplysninger om alternative forbrugerkonfliktløsninger.

Er adgang til databasen over mæglere gratis?

Ja, adgang til førnævnte websteder er gratis.

Relevante links

Justitsministeriet

Forbrugerombudsmanden

Arbejds- og socialministeriet

Det græske center for mægling og voldgift

Sidste opdatering: 16/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.