Mediator

Grækenland

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mægler i Grækenland.

Indholdet er leveret af
Grækenland

Sådan finder man en mægler i Grækenland

Lister over autoriserede mæglere og uddannelsesinstitutioner for mæglere samt oplysninger om de tilbudte tjenester findes på justitsministeriets websted: Mægling

Er adgang til databasen over mæglere gratis?

Ja, adgang til førnævnte websteder er gratis.

Relevante links

Justitsministeriet

Arbejds- og socialministeriet

Det græske center for mægling og voldgift

Sidste opdatering: 12/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.