Mediator

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Mediators Institute of Ireland, MII, (Irlands mæglersammenslutning) har en onlinedatabase over mæglere på en række områder, hvor der kan være behov for en mægler. Det gælder det civil- og handelsretlige område, det familieretlige område og anliggender vedrørende landbrug, forsikring, miljø og sundhedstjenester.

MII har til formål at

  • lede mæglererhvervet på nationalt plan.
  • støtte medlemmerne i deres tilvejebringelse af den bedst mulige professionelle mæglingspraksis.
  • fremme og offentliggøre den positive indvirkning, som mægling har på det irske samfund.
  • løbende overvåge og forbedre uddannelsen og reguleringen af MII-mæglere.
  • opretholde de højeste faglige standarder i alt, hvad de gør.
  • at stræbe efter og tilskynde til ekspertise inden for mægling.

Adresse

The Mediators' Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary's Abbey
Dublin 7

Kontakt

Telefon: 01 6099190

E-mail: info@themii.ie

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.