Mediator

Letland

Indholdet er leveret af
Letland

Du kan finde en liste over certificerede mæglere sammen med deres kontaktoplysninger på Rådets websted for certificerede mæglere. Du kan vælge en mægler ud fra:

  • aktivitetsområde
  • geografisk område
  • sprog

Links

Rådet for certificerede mæglere

Sidste opdatering: 05/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.