Mediator

Luxembourg

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mægler i Luxembourg.

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Hvordan finder jeg en mægler i Luxembourg?

Følgende private organisationer administrerer et register over mæglere:

Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

Ja, adgangen til mæglerregistret er gratis.

Hvordan søger jeg efter en mægler i Luxembourg?

Man kan se og søge i listen over mæglere, der administreres af følgende private organisationer:

Relevante links

Luxembourgs sammenslutning for mægling og autoriserede mæglere (ALMA asbl)

Det luxembourgske advokatsamfunds center for mægling (CMCC)

Mæglingscenter (asbl)

Center for mægling i sociale og familiemæssige anliggender

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 08/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.