Den originale sprogudgave af denne side maltesisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Malta

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mediator i Malta.

Indholdet er leveret af
Malta
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan finder jeg en mediator i Malta?

Maltas mediationscenter udleverer en liste over godkendte mediatorer til parterne. Hvad enten der er tale om frivillig mediation eller mediation, som er blevet henvist til centret af retten eller i henhold til lovgivningen, vælger parterne i tvisten en person på listen over godkendte mediatorer, som de begge kan acceptere. Hvis parterne ikke kan blive enige om en mediator, udpeger centret den næste person på listen over godkendte mediatorer.

I familieretlige sager kan parterne efter aftale enten selv vælge en mediator på listen over godkendte mediatorer, som justitsministeren har udnævnt, og i så tilfælde betaler parterne selv omkostningerne, eller retten kan i overensstemmelse med en turnusordning udpege en mediator på en liste over personer, som samme minister har udpeget til at fungere som mediatorer udnævnt af retten, og i så tilfælde betales omkostningerne af justitssekretæren eller domstolene.

Der findes endnu ikke et elektronisk register over mediatorer. Spørgsmål til centret kan dog rettes til justitssekretæren på adressen Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1410, Malta.

Justitssekretæren kan kontaktes på tlf. +356 21231833 eller via e-mail på: info@mediationmalta.org.mt

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.