Mediator

Malta

Dette afsnit af portalen kan hjælpe dig med at finde en mægler i Malta.

Indholdet er leveret af
Malta

Hvordan finder jeg en mægler i Malta?

Maltas mæglingscenter udleverer en liste over godkendte mæglere til parterne. Hvad enten der er tale om frivillig mægling eller en mæglingssag, som er blevet henvist til centret af retten eller i henhold til lovgivningen, vælger parterne i tvisten en person på listen over godkendte mæglere, som alle kan acceptere. Hvis parterne ikke kan blive enige om en mægler, som alle kan acceptere, udpeger centret den næste person på listen over godkendte mæglere.

I forbindelse med familiemægling kan parterne efter fælles overenskomst vælge en mægler efter eget valg fra en liste over personer, der er udpeget af justitsministeren til dette formål (i hvilket tilfælde parterne selv afholder udgifterne til mæglingen), eller alternativt udpeger retten en mægler på grundlag af en rotationsordning fra listen over personer, der er udpeget af justitsministeren til at fungere som mæglere udpeget af retten (i hvilket tilfælde mæglernes salær betales af justitssekretæren ved de civile domstole).

Der findes på nuværende tidspunkt ikke noget elektronisk register. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du dog konsultere den relevante side på centrets websted eller kontakte centret via justitssekretæren for Maltas mæglingscenter, 158 Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1176.

Du kan kontakte justitssekretæren på + 356 23279220 eller info@mediation.mt.

Sidste opdatering: 28/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.