Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: finsk er allerede oversat.
Swipe to change

Mediator

Nederlandene

Denne side giver nyttige oplysninger til at finde en mægler i Nederlandene.

Indholdet er leveret af
Nederlandene
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan finder jeg en mægler i Nederlandene?

I Nederlandene findes der flere (private) registre over mæglere. Der findes ingen lovbestemmelser om kvalitetssikring. Et vigtigt register er det, der føres af Mediatorsfederatie Nederland (MfN) (Nederlandenes Sammenslutning af Mæglere). Et andet register er ADR International register.

Sammenslutningen leverer også uafhængig information og kvalitetssikring vedrørende mægling og mæglere på nationalt plan. MfN-registrerede mæglere er uddannet og kvalificeret til at arbejde som mæglere i henhold til MfN Mediation Reglement (MfN's regler for mægling). De har tilsluttet sig MfN's kvalitetssikringssystem. Stichting Kwaliteit Mediators (Instituttet for Mæglerkvalitet) behandler klager over MfN-mæglere.

Raad voor Rechtsbijstand (det nederlandske retshjælpsråd) har et særligt register over mæglere, der er bemyndiget til at behandle subsidierede sager.

Er der gratis adgang til registeret over mæglere?

Ja, der er gratis adgang.

Hvordan kan jeg søge efter en mægler i Nederlandene?

Der kan søges i registrene ved hjælp af forskellige søgekriterier. Du kan f.eks. søge efter en mægler med særlig ekspertise inden for et givet aktivitetsområde eller en mægler, der arbejder i en bestemt region.

Relevante links

Mediatorsfederatie Nederland (Nederlandenes Sammenslutning af Mæglere)

ADR Register

Stichting Kwaliteit Mediators (Instituttet for Mæglerkvalitet)

Register van de Raad voor rechtsbijstand (det nederlandske retshjælpsråds register)

Sidste opdatering: 27/10/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.