Den originale sprogudgave af denne side polsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Polen

Dette afsnit af portalen hjælper dig med at finde en mægler i Polen.

Indholdet er leveret af
Polen
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan finder jeg en mægler i Polen?

De regionale domstole fører lister over institutioner og personer, der har beføjelse til at handle som mægler (kaldet "mæglerlisterne"), som er tilgængelige på deres websted. Mæglerne, herunder personer fra lister opstillet af ikke-statslige organisationer (i henhold til deres vedtægtsmæssige opgaver) og uddannelsesinstitutioner, tilføjes og fjernes fra listerne af præsidenten for den kompetente regionale domstol.

Mæglerne er generelt specialiserede inden for bestemte typer mægling: i civile sager (erhvervsretlige, familieretlige, arbejdsretlige m.fl.), i straffesager eller i sager om mindreårige.

Blandt mæglere inden for civile sager skal især nævnes de faste mæglere (stałych mediatorów), der står på en liste, som føres af præsidenten for den regionale domstol i den berørte retskreds.

På grund af de juridiske løsninger, der er valgt, føres der ikke en central liste over alle mæglere.

Grundlæggende oplysninger om regler, procedurer og praktiske aspekter ved mægling i Polen kan findes på siden om mægling på justitsministeriets websted under mægling.

Er der gratis adgang til databasen over mæglere?

Ja, adgangen til databasen over mæglere er gratis.

Hvordan finder jeg en mægler i Polen?

Benyt listen over mæglere, der udarbejdes af præsidenterne for de regionale domstole, eller opsøg mæglingssammenslutninger eller individuelle mæglere. Information og kontaktoplysninger kan normalt findes på de pågældende domstoles, sammenslutningers og mægleres websteder.

Sidste opdatering: 10/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.