Mediator

Polen

Indholdet er leveret af
Polen

Jak znaleźć mediatora w Polsce?

Formændene for de regionale domstole fører lister over institutioner og personer, der har beføjelse til at handle som mægler (kaldet "listerne over faste mæglere"), som er tilgængelige på deres websted. Formanden for den kompetente regionale domstol er ansvarlig for at tilføje eller fjerne mæglere fra listen.

Mæglerne er generelt specialiserede inden for bestemte typer mægling: i civile sager (erhvervsretlige, familieretlige, arbejdsretlige m.fl.), i straffesager eller i sager om mindreårige.

På grund af de juridiske løsninger, der er valgt, føres der ikke en central liste over alle mæglere. Justitsministeriet er i øjeblikket i færd med at gennemføre et projekt om udvidelse af brugen af udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer ved at øge mæglernes kompetencer, etablere et nationalt register over mæglere (KRM) og gennemføre oplysningsaktiviteter. En af målsætningerne er at etablere et nationalt register over mæglere, som skal være en offentligt tilgængelig database over de mæglere, som udøver deres aktivitet i Polen.

Grundlæggende oplysninger om regler, procedurer og praktiske aspekter ved mægling i Polen kan findes på siden om mægling på justitsministeriets websted under mægling og på nedenstående side.

Czy dostęp do list mediatorów jest bezpłatny?

Ja, adgangen til databasen over mæglere er gratis.

Jak znaleźć mediatora w Polsce?

Benyt listen over faste mæglere, der udarbejdes af præsidenterne for de regionale domstole, eller opsøg mæglingssammenslutninger eller individuelle mæglere. Information og kontaktoplysninger kan normalt findes på de pågældende domstoles, sammenslutningers og mægleres websteder.

Sidste opdatering: 16/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.