Mediator

Portugal

Denne side kan være en hjælp, når man skal finde en retsmægler I Portugal.

Indholdet er leveret af
Portugal

Konfliktmæglere (mediadores de conflitos), der udfører opgaver i et af de offentlige mæglingssystemer eller ved fredsdommere (julgados de paz), skal registreres i fortegnelser, hvor de optræder som fagpersoner med tilladelse til at udøve mægling. Denne registrering er reguleret ved bekendtgørelse nr. 282/2010 af 25. maj og bekendtgørelse nr. 283/2018 af 19. oktober.

Generaldirektoratet for retlige anliggender (Direção-Geral da Política de Justiça, DGPJ), der hører under justitsministeriet (Ministério da Justiça), har ansvaret for at regulere offentlig mægling. DGPJ giver ikke oplysninger om, hvordan man finder en mægler, men offentliggør fortegnelserne over mæglere, som findes her:

Fortegnelse over mæglere i familiemæglingssystemet (Sistema de Mediação Familiar)

Fortegnelse over mæglere i systemet for arbejdsretlig mægling (Sistema de Mediação Laboral)

Fortegnelse over mæglere i systemet for strafferetlig mægling (Sistema de Mediação Penal)

Fortegnelse over mæglere ved fredsdommere (Julgados de Paz)

Sidste opdatering: 18/07/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.