Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Portugal

Denne side kan være en hjælp, når man skal finde en retsmægler I Portugal.

Indholdet er leveret af
Portugal
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Sådan finder man en retsmægler i Portugal

Generaldirektoratet for retlige anliggender (A Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)) informerer ikke om, hvordan man finder en retsmægler. Når parterne ønsker at gøre brug af offentlige mæglingstjenester, fremgår det af den relevante nationale lovgivning, at en retsmægler automatisk udvælges fra listerne over mæglere til at deltage i den pågældende sag.

På DGPJ’s websted er der adgang til oplysninger om mægling, voldgiftsprocedurer, institutionelle forligsorganer og "fredsretter" (julgados de paz).

Er der gratis adgang til retsmæglernes database?

Ja, adgang til databasen er gratis.

Databasens arkiver

På DGPJ's websted er der adgang til oplysninger, der går tilbage til oktober 2008.

Nyttige link

Generaldirektoratet for retlige anliggender

Sidste opdatering: 09/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.