Mediator

Rumænien

Dette afsnit er en hjælp til at finde en mediator i Rumænien.

Indholdet er leveret af
Rumænien

Hvordan finder jeg en mediator i Rumænien?

I henhold til artikel 12 i lov 192/2006 er autoriserede mediatorer registreret i mediatorpanelet, der er oprettet og opdateres af mediationsrådet og jævnligt offentliggøres i den rumænske lovtidende, del I.

Mediatorpanelet er også tilgængeligt på mediationsrådets officielle websted.

Mediationsrådets websted giver følgende oplysninger:

 • mediatorpanel/liste over mediatorer
 • autorisation
 • akkreditering
 • ændring
 • lovgivning
 • information af almen interesse
 • afgørelser
 • det nationale register over faglige sammenslutninger af mediatorer
 • links
 • kontaktoplysninger.

Der har været adgang til oplysninger på mediationsrådets websted siden den 2. november 2006.

Supplerende information fra mediatorpanelet omfatter:

 • den ngo, mediatorerne er medlemmer af
 • den mediationsuddannelse, de har taget
 • det fremmedsprog, de kan yde mediation på
 • deres kontaktoplysninger.

Hvis man er interesseret i at løse en konflikt ved hjælp af mediation, kan man henvende sig til en mediator. Mediatorpanelet kan ses hos domstolene og på justitsministeriets websted.

Mediatorpanelet bliver med jævne mellemrum opdateret af mediationsrådet, der meddeler opdateringerne til domstolene, de nationale og lokale forvaltningsmyndigheder og justitsministeriet.

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Rumænien?

Man kan søge efter en mediator ud fra følgende kriterier:

 • første bogstav i mediatorens navn og
 • det amt, hovedkontoret ligger i.
Sidste opdatering: 10/06/2013

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.