På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022
Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Skotland

Dette afsnit hjælper med at finde en mediator i Skotland.

Indholdet er leveret af
Skotland
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan finder man en retsmægler i Skotland?

The Scottish Mediation Network (SMN) forvalter Scottish Mediation Register (SMR), der er et uafhængigt register over retsmæglere og udbydere af sådanne tjenesteydelser, som opfylder minimumskravene til retsmægling i Skotland. Disse krav fastsættes af et uafhængigt standardiseringsudvalg (Practice Standards committee) og forudsætter et vist mindsteniveau for uddannelse, erfaring og løbende faglig udvikling.

"Find a Mediator"-siden på SMN's websted er der fri adgang til oplysninger om personer, der forestår enhver form for mægling. Oplysningerne på webstedet ajourføres mindst én gang årligt af mæglerne med oplysning om mæglernes (videre)uddannelse og deres specialer.

Det skotske mæglingsregister har til formål at sikre befolkningen en vis faglig standard hos de retsmæglere, de vælger, ved at stå inde for at mæglerne opfylder minimumskravene. De retsmæglere, der står opført i SMR, har ret til at betegne sig "Scottish Mediation Registered Mediator" og bruge SMR's logo i tilknytning til deres navn.

SMN-kontoret forvalter også Scottish Mediation Helpline, der yder rådgivning og vejledning til borgerne, herunder om, hvordan man får adgang til retsmægling. SMN kan herved også tilbyde mægling ved hjælp af et panel af mæglere på SMR eller henvise borgerne til den relevante udbyder.

SMN støtter og fremmer ligeledes mægling i forbindelse med patientklager i Skotland. Dette arbejde finansieres af den skotske regering. Yderligere oplysninger om retsmægling og om, hvordan man kan få adgang hertil, kan findes på SMN's websted.

Den skotske regering har udgivet en pjece med titlen "Resolving Disputes without Going to Court" (Bilæggelse af tvister udenfor domstolssystemet), som indeholder råd om mægling og andre alternative tvistbilæggelsesmetoder. Denne pjece kan downloades fra den skotske regerings websted: Scottish government.

Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

Ja, det er gratis at få adgang til oplysninger om retsmæglere.

Sådan kan man finde en retsmægler:

Gå ind på webstedet ved at klikke på linket til det skotske mæglingsregister, eller skriv adressen https://www.scottishmediation.org.uk/ i din browser, og følg vejledningen, så du kan finde den mægler, der er mest velegnet i din situation.

Kontakt det skotske mæglingsnetværk (SMN) via deres websted, eller skriv til dem på adressen 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Det Forenede Kongerige, eller ring på +44 (0) 131 556 1221.

Relevante links

Det skotske mæglingsnetværk, det skotske mæglingsregister, webstedet for den skotske regering

Sidste opdatering: 05/09/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.