Mediator

Slovakiet

Dette afsnit hjælper dig med at finde en mediator i Slovakiet.

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Hvordan finder jeg en mediator i Slovakiet?

Den slovakiske mediatordatabase ejes og vedligeholdes af det slovakiske justitsministerium og findes kun på slovakisk.

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, adgangen til oplysninger om mediatorer og hentning af oplysninger er gratis.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Slovakiet?

Der henvises til webstedet for Den Slovakiske Republiks justitsministerium.

Sidste opdatering: 27/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.