Mediator

Slovenien

På denne side er der oplysninger om, hvordan man finder en mediator.

Indholdet er leveret af
Slovenien

Sådan finder man en mediator - Slovenien

Justitsministeriet fører et centralt register over mediatorer, der deltager i programmet til alternativ konfliktløsning ved domstolene i henhold til loven om alternativ konfliktløsning (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Registret over mediatorer, der arbejder for forskellige NGO'er, kan findes på disse NGO'ers websteder, f.eks.:

Er der gratis adgang til databasen over mediatorer?

Ja, adgangen til databasen er gratis.

Sådan finder man en mediator i Slovenien

Du kan finde en mediator i Slovenien på følgende websider:

Sidste opdatering: 09/12/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.