Den originale sprogudgave af denne side slovensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Slovenien

I dette afsnit kan man få hjælp til at finde en mediator i Slovenien.

Indholdet er leveret af
Slovenien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan finder jeg en mediator i Slovenien?

Ministeriet for Retlige Anliggender og Offentlig Forvaltning fører et centralt register over mediatorer, der varetager opgaver ved domstolene i henhold til loven om alternativ konfliktløsning i retlige spørgsmål. Registre over mediatorer, der arbejder for forskellige ngo'er, kan findes på disse ngo'ers websteder, f.eks.:

Er der gratis adgang til mediatordatabasen?

Ja, der er gratis adgang til databasen.

Hvordan søger jeg efter en mediator i Slovenien?

Man kan finde en mediator i Slovenien på webstederne for:

Relevante links

Mediation i Slovenien, Mediation i Slovenien

Sidste opdatering: 23/03/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.