Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Mediator

Spanien

Dette afsnit hjælper dig med at finde en retsmægler i Spanien.

Indholdet er leveret af
Spanien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Hvordan finder jeg en retsmægler i Spanien?

Lov 5/2012 om mægling i civil- og handelsretlige sager (Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles) bestemmer, at retsmægleren skal have en officiel universitetsuddannelse eller en erhvervsmæssig videreuddannelse og have fulgt et eller flere specifikke kurser i mægling, som udbydes af autoriserede institutioner. Disse kvalifikationer skal være gyldige i hele Spanien.

De selvstyrende regioner specificerer i deres love og gennemførelsesbestemmelserne dertil, hvilken uddannelse man skal have for at arbejde som familiemægler. Generelt skal retsmægleren have en universitetsuddannelse eller som minimum en diplomuddannelse og derudover have gennemført 100-300 kursustimer med især praktisk træning i mægling.

Normalt er det universiteter og faglige sammenslutninger som psykolog- eller advokatforeninger, der tilbyder specifik videreuddannelse i mægling.

Der findes ikke noget enkelt register over retsmæglere. Man kan finde frem til specialiserede mæglere på flere måder.

  • I straffesager skal parterne bede retten udpege en retsmægler.
  • I arbejdsretlige sager kan retsmægleren undertiden vælges fra det relevante organs liste over mæglere.
  • I familieretlige sager udpeges mæglere af det pågældende organ og retten, men parterne har også adgang til en registreret retsmægler.
  • Man kan kontakte en familiemægler gennem forskellige faglige sammenslutninger, der fører et register eller en liste (advokatsamfund, psykologforeninger, socialrådgivere osv.).

Hidtil har det været de selvstyrende regioner, der kræver, at sammenslutningerne fører disse lister.

Er der gratis adgang til retsmægleres databaser?

Der findes ikke noget nationalt register. Under alle omstændigheder er adgang til de faglige sammenslutningers lister gratis.

Hvordan finder jeg en retsmægler i Spanien?

Du få yderligere oplysninger om registrerede retsmæglere ved at kontakte den relevante faglige sammenslutning.

Sidste opdatering: 11/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.