Mediator

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Hvordan finder man en mægler i Sverige?

På de svenske domstoles hjemmeside findes en liste, der er udarbejdet af domsstolsstyrelsen (Domstolsverket), over personer, der påtager sig at mægle i retssager, hvor parterne mener, at der kan indgås et forlig i sagen. På hjemmesiden findes også andre oplysninger om mægling.

Er der gratis adgang til mæglerdatabasen?

Ja.

Hvordan finder man en mægler i Sverige?

Du kan søge efter en mægler på de svenske domstoles hjemmeside: Sveriges Domstolar.

Links

Sveriges Domstolar

Sidste opdatering: 12/09/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.