Διαμεσολαβητές

Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Αυστρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Αυστρία;

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας τηρεί κατάλογο εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες και τυπικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος.

Έχει δημιουργηθεί ειδικός δικτυακός τόπος, ο οποίος είναι προσπελάσιμος και από τον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να ανακτηθούν από τον δικτυακό τόπο:

 • κατάλογος διαμεσολαβητών
 • κατάλογος οργανώσεων που εκπαιδεύουν διαμεσολαβητές και
 • κατάλογος μαθημάτων κατάρτισης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ο δικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό και η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στην Αυστρία;

Από τον δικτυακό τόπο, οι κατάλογοι διαμεσολαβητών μπορούν να ταξινομηθούν με κριτήριο:

 • το όνομα
 • τον ταχυδρομικό κωδικό και
 • το ομόσπονδο κρατίδιο.

Η αναζήτηση διαμεσολαβητή μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης:

 • ονοματεπώνυμο
 • ταχυδρομικός κωδικός
 • ομόσπονδο κρατίδιο
 • χώρα
 • τομέας εμπειρογνωμοσύνης.

Τα κριτήρια αναζήτησης μπορούν επίσης να συνδυασθούν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διαμεσολαβητές στην Αυστρία

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.