Διαμεσολαβητές

Βέλγιο

Αυτή η ενότητα της δικτυακής πύλης σας επιτρέπει να βρείτε διαμεσολαβητή στο Βέλγιο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στο Βέλγιο;

Για να βρείτε διαμεσολαβητή στο Βέλγιο, μπορείτε να επισκεφθείτε τους ακόλουθους ιστοτόπους:

Στην ενότητα «Διαμεσολάβηση» του ιστότοπου της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Υπηρεσίας Δικαιοσύνης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εξής:

 • παρουσίαση της διαμεσολάβησης
 • τον διαμεσολαβητή
 • τη διαδικασία της διαμεσολάβησης
 • τι συμβαίνει μετά τη διαμεσολάβηση
 • το κόστος μιας διαμεσολάβησης
 • σύνδεσμο προς φυλλάδιο για τη διαμεσολάβηση
 • χρήσιμες διευθύνσεις και συνδέσμους.

Στον ιστότοπο της  Ομοσπονδιακής Επιτροπής Διαμεσολάβησης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα εξής:

 • Ομοσπονδιακή Επιτροπή Διαμεσολάβησης
 • διευθέτηση διαφορών
 • διαμεσολάβηση
 • τον διαμεσολαβητή
 • νομοθεσία και κανονιστικές ρυθμίσεις
 • χρήσιμους συνδέσμους, όπως φυλλάδια για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές, κοινωνικές ή αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Υπάρχει κάποια χρέωση για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Όχι, δεν υπάρχει χρέωση για την πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Αναζήτηση διαμεσολαβητή στο Βέλγιο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον κατάλογο διαμεσολαβητών στο Βέλγιο σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • περιφέρεια (arrondissement),
 • τομέα παρέμβασης,
 • αν ο διαμεσολαβητής παρέχει νομική αρωγή,
 • επάγγελμα,
 • ομιλούμενη/-ες γλώσσα/-ες,
 • επώνυμο ή όνομα,
 • ταχυδρομικό κώδικα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία Δικαιοσύνης

Διαμεσολάβηση, μια εναλλακτική λύση έναντι του δικαστηρίου

Κατάλογος διαμεσολαβητών

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.