Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ισπανικάγερμανικάαγγλικάμαλτέζικαολλανδικάσλοβενικά
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Βέλγιο

Αυτή η σελίδα της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στο Βέλγιο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βέλγιο
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στο Βέλγιο;

Για να βρείτε διαμεσολαβητή στο Βέλγιο, επισκεφθείτε τον ακόλουθο δικτυακό τόπο :

Ο δικτυακός τόπος περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες :

 • Παρουσίαση της διαμεσολάβησης
 • Ο διαμεσολαβητής
 • Η διεξαγωγή της διαμεσολάβησης
 • Μετά τη διαμεσολάβηση
 • Το κόστος της διαμεσολάβησης
 • Σύνδεσμος προς ένα φυλλάδιο διαμεσολάβησης (PDF)
 • Χρήσιμες διευθύνσεις και σύνδεσμοι.

Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει επίσης τη γωνιά του επαγγελματία, η οποία περιέχει πληροφορίες για:

 • τα κριτήρια έγκρισης των διαμεσολαβητών
 • οδηγίες για την κατάθεση φακέλου προκειμένου να καταστεί κανείς εγκεκριμένος διαμεσολαβητής σύμφωνα με το νόμο της 21ης Φεβρουαρίου 2005
 • κατάλογο των εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αναγνωρίσεως διαμεσολαβητή
 • τη βασική και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση
 • τον κώδικα συμπεριφοράς του εγκεκριμένου διαμεσολαβητή
 • τη διαχείριση των καταγγελιών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στο Βέλγιο;

Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητή στο Βέλγιο από τον κατάλογο διαμεσολαβητών με τα ακόλουθα κριτήρια :

 • διαμέρισμα,
 • επάγγελμα,
 • τομέας παρέμβασης,
 • ομιλούμενη γλώσσα,
 • επώνυμο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης

Διαμεσολάβηση: μια εναλλακτική λύση αντί για το δικαστήριο

Κατάλογος διαμεσολαβητών

 

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.