Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Βουλγαρία

Στο παρόν τμήμα μαθαίνετε πώς μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητή στη Βουλγαρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Βουλγαρία

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί το ενιαίο μητρώο διαμεσολαβητών.

Το μητρώο αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα :

  • Προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που εγγράφονται ως διαμεσολαβητές - εκπαίδευση, ομιλούμενες γλώσσες και πρόσθετα προσόντα στον τομέα της διαμεσολάβησης
  • Πληροφορίες όσον αφορά την επαφή με το διαμεσολαβητή - διεύθυνση γραφείου, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση

Πέραν αυτών το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί μητρώο των οργανισμών που έχουν εγκριθεί ώστε να παρέχουν κατάρτιση στους διαμεσολαβητές.

Οι εγγραφές στο μητρώο βασίζονται στις εξής πράξεις :

  • Νόμο περί διαμεσολαβήσεως
  • Κανονισμό αριθ. 2 της 15ης Μαρτίου 2007 (εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης), που θεσπίζει τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης οργανισμών οι οποίοι παρέχουν κατάρτιση στους διαμεσολαβητές   τις απαιτήσεις της κατάρτισης   τη διαδικασία εγγραφής, διαγραφής και οριστικής απαλοιφής διαμεσολαβητών από το ενιαίο μητρώο και τους διαδικαστικούς και δεοντολογικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά των διαμεσολαβητών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο βουλγαρικό μητρώο διαμεσολαβητών;

Υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο ενιαίο μητρώο διαμεσολαβητών της Βουλγαρίας μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που επιθυμούν να περιληφθούν στο μητρώο των οργανισμών που παρέχουν κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης πρέπει να καταβάλουν τέλος.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Βουλγαρία;

Στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα βρείτε πλήρη κατάλογο των προσώπων που έχουν κατάρτιση και άδεια ώστε να ενεργούν ως διαμεσολαβητές στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητές κατά τόπο κατοικίας και τομέα διαμεσολάβησης (λ.χ. σε εμπορικά, επιχειρησιακά ή οικογενειακά θέματα).

Υπάρχουν πληροφορίες όσον αφορά την επαφή, που περιλαμβάνουν τον αριθμό τηλεφώνου και την ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να έλθετε σε επαφή με υπαλλήλους του μητρώου για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.