Διαμεσολαβητές

Βουλγαρία

Στην παρούσα ενότητα επεξηγείται ο τρόπος εύρεσης διαμεσολαβητή στη Βουλγαρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Βουλγαρία;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί το Ενιαίο Μητρώο Διαμεσολαβητών.

Το μητρώο περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που εγγράφονται ως διαμεσολαβητές — εκπαίδευση, ομιλούμενες γλώσσες και πρόσθετα προσόντα στον τομέα της διαμεσολάβησης·
  • στοιχεία επικοινωνίας του διαμεσολαβητή — διεύθυνση γραφείου, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Επιπλέον, το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί κατάλογο των οργανισμών που έχουν εγκριθείγια την παροχή κατάρτισης σε διαμεσολαβητές.

Οι εγγραφές στο μητρώο και στον κατάλογο των οργανισμών βασίζονται στις διατάξεις:

  • του νόμου περί διαμεσολάβησης·
  • του κανονισμού αριθ. 2 της 15ης Μαρτίου 2007 (που εκδόθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης), ο οποίος καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία έγκρισης των οργανισμών που παρέχουν κατάρτιση σε διαμεσολαβητές· τις απαιτήσεις κατάρτισης των διαμεσολαβητών· τη διαδικασία εγγραφής, διαγραφής και απαλειφής διαμεσολαβητών από το Ενιαίο Μητρώο Διαμεσολαβητών· και τους διαδικαστικούς και δεοντολογικούς κανόνες για τη συμπεριφορά των διαμεσολαβητών.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο διαμεσολαβητών της Βουλγαρίας;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Ενιαίο Μητρώο Διαμεσολαβητών της Βουλγαρίας δωρεάν μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα φυσικά πρόσωπα και οι οργανισμοί που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των οργανισμών που παρέχουν κατάρτιση σε δεξιότητες διαμεσολάβησης πρέπει να καταβάλουν τέλος.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Βουλγαρία;

Στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα βρείτε πλήρη κατάλογο των προσώπων που διαθέτουν κατάρτιση και άδεια ώστε να ενεργούν ως διαμεσολαβητές στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητές ανά οργανισμό κατάρτισης, εκπαίδευση, γνώση ξένων γλωσσών και πρόσθετες προδιαγραφές σε σχέση με τον τομέα της διαμεσολάβησης (π.χ. εμπορική, επιχειρηματική ή οικογενειακή διαμεσολάβηση).

Είναι διαθέσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους για να λάβετε τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που χρειάζεστε.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.