Διαμεσολαβητές

Κροατία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κροατία

Σύμφωνα με τον νόμο περί διαμεσολάβησης (Zakon o mirenju) [Narodne novine (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 18/11] και με τους κανόνες σχετικά με το μητρώο διαμεσολαβητών και τα πρότυπα για τη διαπίστευση των ιδρυμάτων διαμεσολάβησης και των διαμεσολαβητών (Narodne novine αριθ. 59/11), το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί μητρώο διαμεσολαβητών.

Εύρεση διαμεσολαβητή

Εξωδικαστικές διαδικασίες διαμεσολάβησης εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια από τα κέντρα διαμεσολάβησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Κροατίας, του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Κροατίας και της Κροατικής Ένωσης Εργοδοτών, καθώς και από την Κροατική Ένωση Διαμεσολάβησης, τον Δικηγορικό Σύλλογο της Κροατίας, το Συμβούλιο Ασφαλίσεων της Κροατίας και το Γραφείο Κοινωνικών Εταίρων της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας. Ωστόσο, η διαμεσολάβηση μπορεί επίσης να διεξαχθεί εκτός των προαναφερόμενων κέντρων, με τον διαμεσολαβητή της επιλογής σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.