Διαμεσολαβητές

Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει να βρείτε διαμεσολαβητή στην Τσεχική Δημοκρατία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Τσεχική ∆ηµοκρατία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Τσεχική Δημοκρατία;

Ο νόμος για τη διαμεσολάβηση τέθηκε σε ισχύ το 2012· μέσω αυτού, καταρτίστηκε δημόσιος κατάλογος διαμεσολαβητών, στον οποίο παρατίθενται όλα τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν ως διαμεσολαβητές. Ο κατάλογος των διαμεσολαβητών τηρείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων διαμεσολαβητών της Τσεχικής Δημοκρατίας;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων των διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Τσεχική Δημοκρατία;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας τηρεί τον κατάλογο των διαμεσολαβητών που έχουν καταχωριστεί δυνάμει του νόμου αριθ. 202/2012 για τη διαμεσολάβηση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.