Διαμεσολαβητές

Εάν αποφασίσετε να προσφύγετε σε διαμεσολάβηση, θα συναντηθείτε με έναν διαμεσολαβητή – που είναι ανεξάρτητος και ουδέτερος τρίτος – ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να συζητήσετε την υπόθεσή σας και να επιτύχετε συμφωνία.

Οι διαμεσολαβητές είναι εκπαιδευμένοι ώστε να βοηθούν τους ενδιαφερόμενους στην επίλυση των διαφορών τους. Ο διαμεσολαβητής θα συναντηθεί και με τις δύο πλευρές, θα εντοπίσει τα ζητήματα στα οποία δεν μπορείτε να συμφωνήσετε και θα σας βοηθήσει να επιτύχετε συμφωνία. Οι διαμεσολαβητές είναι ουδέτεροι και δεν υποστηρίζουν κανένα από τα μέρη της διαφοράς. Οι διαμεσολαβητές δεν είναι σύμβουλοι και δεν παρέχουν συμβουλές σχετικά με την προσωπική θέση σας. Συνήθως συνιστούν να εξασφαλίσετε νομικές συμβουλές παράλληλα με τη διαδικασία διαμεσολάβησης.

Η διαμεσολάβηση βοηθά ιδιαίτερα σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές και σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών από τον ένα γονέα. Στις περιπτώσεις αυτές οι γονείς ενθαρρύνονται να αναλάβουν την ευθύνη των αποφάσεων που αφορούν την οικογένειά τους και να επιλύσουν τις μεταξύ τους διαφορές εξωδικαστικά. Συνεπώς, η διαμεσολάβηση μπορεί να δημιουργήσει εποικοδομητικό κλίμα για τη διεξαγωγή συζητήσεων και να εξασφαλίσει εντιμότητα στις μεταξύ των γονέων δοσοληψίες λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα του παιδιού.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εξεύρεση διαμεσολαβητή (π.χ. πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης, κόστος και καθοδήγηση όσον αφορά τους διαμεσολαβητές ), επιλέξτε μια από τις σημαίες που παρατίθενται δεξιά.

Για να βρείτε διαμεσολαβητή ειδικευμένο στη διαμεσολάβηση διασυνοριακών οικογενειακών διαφορών επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.crossbordermediator.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση, επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.