Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Διαμεσολαβητές

Αγγλία και Ουαλία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Αγγλία και την Ουαλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Πώς μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητή στην Αγγλία και την Ουαλία

Εθνικό ευρετήριο διαμεσολαβητών

Μπορείτε να βρείτε έναν διαμεσολαβητή σε αστικές υποθέσεις μέσω του διαδικτυακού ευρετηρίου διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις (Civil Mediation online directory)- Αναζήτηση διαμεσολαβητή σε αστικές υποθέσεις (Find a Civil Mediator), το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

  • τη διαμεσολάβηση
  • τις υπηρεσίες
  • τις τιμές.

Το διαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο και το τηρεί. Οι διαμεσολαβητές που περιλαμβάνονται στο ευρετήριο είναι διαπιστευμένοι από το Συμβούλιο Αστικής Διαμεσολάβησης.

Εθνικό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις

Στόχος του διαδικτυακού ευρετηρίου διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις (Family Mediation Online Directory) είναι να βοηθήσει τα μέρη να έρθουν σε επικοινωνία με διαμεσολαβητές στην περιοχή τους. Τα μέρη που είναι επιλέξιμα για νομική συνδρομή (δημόσια χρηματοδότηση) μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τη γραμμή βοήθειας της υπηρεσίας παροχής νομικών συμβουλών «Community Legal Advice» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξεύρεση τοπικού διαμεσολαβητή στο τηλέφωνο: 0845 345 4345 minicom: 0845 609 6677, με sms: γράψτε «legal aid» και το όνομά σας στο 80010. Επίσης, μπορείτε να λάβετε συμβουλές μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας παροχής νομικών συμβουλών «Community Legal Advice».

Η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στο διαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις, στο διαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις και στον δικτυακό τόπο της υπηρεσίας παροχής συμβουλών «Community Legal Advice» παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις, Διαδικτυακό ευρετήριο διαμεσολαβητών σε οικογενειακές υποθέσεις, Ελέγξτε αν μπορείτε να λάβετε νομική συνδρομή, Διαδικτυακή υπηρεσία παροχής συμβουλών «Community Legal Advice» 
Τελευταία επικαιροποίηση: 12/06/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.