Διαμεσολαβητές

Φινλανδία

Το τμήμα αυτό παρέχει πληροφορίες για το πώς να βρείτε διαμεσολαβητή στη Φινλανδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Φινλανδία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Φινλανδία;

Στη Φινλανδία το Εθνικό Ίδρυμα Υγείας και Πρόνοιας (THL) διατηρεί τον επίσημο ιστότοπο της διαμεσολάβησης σε ποινικές και αστικές υποθέσεις (rikos- ja riita-asioiden sovittelusta).

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνδιαλλαγή (διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις).

Στον ιστότοπο διατίθεται επίσης κατάλογος γραφείων διαμεσολάβησης (luettelo sovittelutoimistoista)

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων των διαμεσολαβητών είναι δωρεάν;

Η πρόσβαση και η ανάκτηση πληροφοριών από τον ιστότοπο της διαμεσολάβησης σε ποινικές και αστικές υποθέσεις (rikos- ja riita-asioiden sovittelu) είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Φινλανδία

Η αναζήτηση μπορεί να γίνει στον ιστότοπο του Εθνικού Ιδρύματος Υγείας και Πρόνοιας.

Σύνδεσμοι

Εθνικό Ίδρυμα Υγείας και Πρόνοιας

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/10/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.