Διαμεσολαβητές

Γερµανία

Η σελίδα αυτή βοηθά στην εύρεση διαμεσολαβητή στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία

Πώς μπορώ να βρω έναν διαμεσολαβητή στη Γερμανία;

Επί του παρόντος, διάφορες επαγγελματικές ενώσεις βοηθούν τα μέρη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν διαμεσολαβητή.

Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες μεγαλύτερες ενώσεις:

Υπάρχουν επίσης ιδιωτικοί, επαγγελματικοί κατάλογοι διαμεσολαβητών στο διαδίκτυο, ορισμένοι από τους οποίους έχουν λειτουργία αναζήτησης, όπως:

(οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες αναφέρονται ενδεικτικά, χωρίς η πληρότητα, η ακρίβεια και η τελευταία ενημέρωσή τους να είναι εγγυημένη).

Ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαμεσολάβησης στη Γερμανία παρέχει το Γερμανικό Ίδρυμα Διαμεσολάβησης στην ιστοσελίδα του: https://stiftung-mediation.de/ καθώς και στη σελίδα του: https://streit-ende.de/

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Γερμανία;

Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητή με κριτήρια το όνομα, τον τόπο εγκατάστασης, τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης ή τον ταχυδρομικό κώδικα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδιακή Ένωση Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Ομοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης

Ομοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης στους Τομείς της Οικονομίας και της Εργασίας

Κέντρο Διαμεσολάβησης

Ένωση Γερμανών Δικηγόρων

mediator-finden.de

Βάση Διαμεσολαβητών

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.