Διαμεσολαβητές

Ελλάδα

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Ελλάδα.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ελλάδα

Πώς μπορώ να βρω έναν διαμεσολαβητή στην Ελλάδα;

Πίνακες διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, μπορεί να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης: Διαμεσολάβηση.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στους ως άνω δικτυακούς τόπους παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.