Διαμεσολαβητές

Ουγγαρία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Ουγγαρία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Ουγγαρία;

Το μητρώο διαμεσολαβητών (közvetítők adatbázisa) διατίθεται στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Δικαιοσύνης και Επιβολής του Νόμου (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Στους χρήστες παρέχονται οι ακόλουθες γενικές πληροφορίες:

  • Γενικές πληροφορίες για τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες
  • Πληροφορίες για τους διαμεσολαβητές
  • Πληροφορίες για νομικά πρόσωπα που απασχολούν διαμεσολαβητές
  • Διευθύνσεις, προσόντα, γλωσσικές δεξιότητες, εμπειρία και κομητείες δραστηριοποίησης των διαμεσολαβητών.

Στον δικτυακό τόπο παρέχονται επίσης έντυπα εγγραφής για διαμεσολαβητές και νομικά πρόσωπα που απασχολούν διαμεσολαβητές.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση είναι δωρεάν και δεν ισχύουν περιορισμοί.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στην Ουγγαρία;

Ο δικτυακός τόπος περιέχει κατάλογο των διαμεσολαβητών και κατάλογο των νομικών προσώπων που απασχολούν διαμεσολαβητές. Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητή με βάση το όνομα, τις γλωσσικές δεξιότητες και την κομητεία δραστηριότητας. Μπορείτε να αναζητήσετε νομικά πρόσωπα βάσει ονόματος, κομητείας και συντομογραφίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος μητρώου ούγγρων διαμεσολαβητών (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/12/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.