Διαμεσολαβητές

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Στην Ιρλανδία δεν υπάρχει βάση δεδομένων με διαμεσολαβητές. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε διαμεσολαβητές μέσω των ακόλουθων ιδιωτικών φορέων.

Βλ. ενότητα «Διαμεσολάβηση στην Ιρλανδία»http://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.