Διαμεσολαβητές

Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιρλανδία

Το Ιρλανδικό Ίδρυμα Διαμεσολαβητών (Mediators Institute of Ireland - MII) διαθέτει διαδικτυακή βάση δεδομένων διαμεσολαβητών για διάφορους τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται διαμεσολαβητής. Στους τομείς αυτούς περιλαμβάνονται οι αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οικογένεια, η γεωργία, οι ασφαλίσεις, το περιβάλλον και η υγειονομική περίθαλψη.

Το MII έχει ως στόχο:

  • να ηγηθεί του επαγγέλματος της διαμεσολάβησης σε εθνικό επίπεδο·
  • να στηρίξει τα μέλη μας για την παροχή της βέλτιστης δυνατής υπηρεσίας επαγγελματικής διαμεσολάβησης·
  • να προωθήσει και να προβάλει τον θετικό αντίκτυπο της διαμεσολάβησης στην ιρλανδική κοινωνία·
  • να παρακολουθεί και να βελτιώνει συνεχώς την κατάρτιση και τη νομοθετική ρύθμιση των διαμεσολαβητών του ΜΙΙ·
  • να διατηρήσει τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα σε όλα όσα κάνουμε·
  • να επιδιώξει και να ενθαρρύνει την αριστεία στον τομέα της διαμεσολάβησης.

Διεύθυνση

The Mediators’ Institute of Ireland
Suite 112, The Capel Building
Mary’s Abbey
Dublin 7

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 01 6099190

Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: info@themii.ie

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/01/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.