Διαμεσολαβητές

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Αυτή τη στιγμή, δεν υφίσταται δημόσιος κατάλογος διαμεσολαβητών.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει τακτικά κατάλογο των οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι οι διάφοροι διαμεσολαβητές.

Μπορείτε να πληροφορηθείτε επακριβώς τα ονόματα των διαμεσολαβητών που είναι εγγεγραμμένοι σε κάθε οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης, ζητώντας συγκεκριμένες πληροφορίες από την υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των οργανισμών αυτών, μέσω του δικτυακού τόπου: (https://www.giustizia.it/giustizia).

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.