Διαμεσολαβητές

Λουξεµβούργο

Αυτή η ενότητα της δικτυακής πύλης θα σας βοηθήσει να βρείτε διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο;

Οι διαμεσολαβητές των ακόλουθων ιδιωτικών οργανισμών διαχειρίζονται μητρώο διαμεσολαβητών:

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στο Λουξεμβούργο;

Μπορείτε να συμβουλευθείτε και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον κατάλογο των διαμεσολαβητών τον οποίο διαχειρίζονται οι ακόλουθοι ιδιωτικοί οργανισμοί:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ένωση διαμεσολάβησης και διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Λουξεμβούργου (ALMA asbl)·

Κέντρο διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (CMCC)·

Κέντρο διαμεσολάβησης (Centre de médiation asbl)·

Κέντρο κοινωνικής και οικογενειακής διαμεσολάβησης·

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.