Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Κάτω Χώρες

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την εξεύρεση διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες;

Στις Κάτω Χώρες υπάρχουν διάφορα μητρώα διαμεσολαβητών (ιδιωτικά μητρώα). Δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις για τη διασφάλιση της ποιότητας. Ένα σημαντικό μητρώο είναι το μητρώο της Ομοσπονδίας διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών [Mediatorsfederatie Nederland (MfN)]. Ένα άλλο μητρώο είναι το μητρώο ADR International register.

Η Ομοσπονδία παρέχει επίσης, σε εθνικό επίπεδο, ανεξάρτητες πληροφορίες και διασφάλιση της ποιότητας σχετικά με τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές. Οι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία είναι εκπαιδευμένοι και έχουν ειδικευθεί στην άσκηση των καθηκόντων του διαμεσολαβητή σύμφωνα με τον κανονισμό της MfN σχετικά με τη διαμεσολάβηση . Έχουν δεσμευτεί να τηρούν το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας της MfN. Το Ίδρυμα για την ποιότητα των διαμεσολαβητών (Stichting Kwaliteit Mediators) ασχολείται με καταγγελίες που αφορούν διαμεσολαβητές της MfN.

Το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής (Raad voor Rechtsbijstand) διαθέτει ειδικό μητρώο διαμεσολαβητών που είναι εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται υποθέσεις για τις οποίες παρέχεται νομική συνδρομή.

Η πρόσβαση στο μητρώο των διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν;

Η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες;

Η αναζήτηση στα μητρώα μπορεί να γίνει με τη χρήση διάφορων κριτηρίων αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητή με ειδική εμπειρογνωσία σε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας ή διαμεσολαβητή που εργάζεται σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ομοσπονδία διαμεσολαβητών των Κάτω Χωρών

ADR Register

Ίδρυμα για την ποιότητα των διαμεσολαβητών

Μητρώο του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.