Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Κάτω Χώρες

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες;

Το Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης των Κάτω Χωρών (NMI) τηρεί βάση δεδομένων με τα στοιχεία όλων των επαγγελματιών διαμεσολαβητών, η οποία είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Παρέχει επίσης ανεξάρτητη πληροφόρηση και διασφάλιση ποιότητας όσον αφορά τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές σε εθνικό επίπεδο.

Οι διαμεσολαβητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του NMI διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε να ενεργούν ως διαμεσολαβητές σύμφωνα με τους κανόνες διαμεσολάβησης του NMI και δεσμεύονται να τηρούν το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του NMI.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε το μητρώο διαμεσολαβητών του NMI ανά πάσα στιγμή.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης διαμεσολαβητή στις Κάτω Χώρες

Αναζήτηση στο μητρώο μπορεί να γίνει με βάση διάφορες παραμέτρους, π.χ. έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε διαμεσολαβητή με συγκεκριμένη εξειδίκευση ή διαμεσολαβητή που εργάζεται σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης των Κάτω Χωρών

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/11/2012

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.