Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Βόρεια Ιρλανδία

Η Βόρεια Ιρλανδία δεν διαθέτει επί του παρόντος βάση δεδομένων διαμεσολαβητών.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Ιρλανδία

Η Βόρεια Ιρλανδία δεν διαθέτει βάση δεδομένων διαμεσολαβητών. Ωστόσο, στις πληροφορίες για το πρόγραμμα επίλυσης διαφορών που έχει θεσπίσει η Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας περιλαμβάνεται και σχετική ενημέρωση για τους διαμεσολαβητές.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.