Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Πολωνία

Αυτό το κεφάλαιο σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Πολωνία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Πολωνία

Οι κατάλογοι των διαμεσολαβητών τηρούνται από τα επαρχιακά δικαστήρια. Τους διαμεσολαβητές (συμπεριλαμβανομένων ατόμων τα οποία περιλαμβάνονται σε καταλόγους που έχουν καταρτίσει εκπαιδευτικά ιδρύματα ή μη κυβερνητικές οργανώσεις στο πλαίσιο των νομίμων καθηκόντων τους) εγγράφει στους καταλόγους, ή διαγράφει από αυτούς, ο πρόεδρος του αρμόδιου επαρχιακού δικαστηρίου. Εντούτοις, λόγω της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των περιφερειακών και των κεντρικών αρχών, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε κεντρικό κατάλογο διαμεσολαβητών.

Στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην ιστοσελίδα σχετικά με τη διαμεσολάβηση, η διαχείριση της οποίας γίνεται σε συνεργασία με το Δημόσιο Συμβούλιο για τις μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και τα μέτρα σχετικά με τις διαφορές και τις δίκες (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów), δημοσιεύονται επίσης βασικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις πρακτικές πτυχές της λειτουργίας της διαμεσολάβησης στην Πολωνία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Πολωνία

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους καταλόγους διαμεσολαβητών που καταρτίζουν οι πρόεδροι των επαρχιακών δικαστηρίων ή να απευθυνθείτε στις ενώσεις διαμεσολάβησης ή στους διαμεσολαβητές ατομικά. Σχετικές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται κατά κανόνα στους δικτυακούς τόπους των οικείων δικαστηρίων, ενώσεων ή διαμεσολαβητών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/09/2014

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.