Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάδανικάαγγλικάγαλλικάιταλικάλεττονικάμαλτέζικασλοβακικάσλοβενικάφινλανδικάσουηδικά
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Πολωνία

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Πολωνία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς να βρείτε διαμεσολαβητή στην Πολωνία

Οι κατάλογοι ή τα μητρώα των οργάνων και των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να διεξάγουν διαδικασίες διαμεσολάβησης τηρούνται από τα περιφερειακά δικαστήρια και διατίθενται στους δικτυακούς τόπους τους. Οι διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων από καταλόγους που καταρτίζουν μη κυβερνητικές οργανώσεις (σύμφωνα με τα εκ του νόμου καθήκοντά τους) και εκπαιδευτικά ιδρύματα, προστίθενται στους καταλόγους και διαγράφονται από αυτούς από τον πρόεδρο του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου.

Κατά κανόνα, οι διαμεσολαβητές εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα είδη διαμεσολάβησης: διαμεσολάβηση σε αστικές υποθέσεις (εμπορική διαμεσολάβηση, οικογενειακή διαμεσολάβηση, εργατικό δίκαιο κ.λπ.), διαμεσολάβηση σε ποινικές υποθέσεις ή σε υποθέσεις που αφορούν ανηλίκους.

Μεταξύ των διαμεσολαβητών σε αστικές υποθέσεις υπάρχουν μόνιμοι διαμεσολαβητές που έχουν προστεθεί στον κατάλογο που τηρεί ο πρόεδρος του αρμόδιου περιφερειακού δικαστηρίου.

Λόγω των νομικών ρυθμίσεων που ισχύουν, δεν υπάρχει ενιαίο κεντρικό μητρώο διαμεσολαβητών.

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις πρακτικές πτυχές των ρυθμίσεων διαμεσολάβησης στην Πολωνία διατίθενται στη σελίδα Διαμεσολάβηση του δικτυακού τόπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στους καταλόγους διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση στους καταλόγους διαμεσολαβητών είναι δωρεάν.

Πώς να βρείτε διαμεσολαβητή στην Πολωνία

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους καταλόγους διαμεσολαβητών που καταρτίζουν οι πρόεδροι των περιφερειακών δικαστηρίων, ή τις υπηρεσίες κέντρων διαμεσολάβησης ή μεμονωμένους διαμεσολαβητές. Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται συνήθως στον δικτυακό τόπο των αρμόδιων δικαστηρίων, κέντρων ή διαμεσολαβητών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.