Διαμεσολαβητές

Πορτογαλία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Πορτογαλία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Οι διαμεσολαβητές διαφορών που ασκούν καθήκοντα στο πλαίσιο καθενός από τα δημόσια συστήματα διαμεσολάβησης ή οι δικαστές εγγράφονται σε καταλόγους επαγγελματιών εξουσιοδοτημένων να προβαίνουν σε διαμεσολάβηση. Η εγγραφή αυτή διέπεται από την υπουργική απόφαση αριθ. 282/2010 της 25ης Μαΐου 2010 και την υπουργική απόφαση αριθ. 283/2018 της 19ης Οκτωβρίου 2018.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Δικαιοσύνης (DGPJ), οντότητα που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι αρμόδια για τη ρύθμιση της δημόσιας διαμεσολάβησης. Παρόλο που η DGPJ δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης διαμεσολαβητή, δημοσιοποιεί τους εν λόγω καταλόγους διαμεσολαβητών, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην εξής διεύθυνση:

Κατάλογος διαμεσολαβητών στο σύστημα οικογενειακής διαμεσολάβησης

Κατάλογος διαμεσολαβητών στο σύστημα εργατικής διαμεσολάβησης

Κατάλογος διαμεσολαβητών στο σύστημα ποινικής διαμεσολάβησης

Κατάλογος διαμεσολαβητών στα ειρηνοδικεία

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.