Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.
Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Σκωτία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στη Σκωτία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Σκωτία;

Το δίκτυο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Network, SMN) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του μητρώου διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Register, SMR), το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο μητρώο διαμεσολαβητών και υπηρεσιών διαμεσολάβησης που πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα σε θέματα διαμεσολάβησης στη Σκωτία. Τα εν λόγω πρότυπα καθορίζονται από ανεξάρτητη επιτροπή προτύπων άσκησης επαγγελμάτων και προϋποθέτουν ένα ελάχιστο επίπεδο κατάρτισης, πείρας και συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης (ΣΕΕ).

Η σελίδα «Find a Mediator» (Εξεύρεση διαμεσολαβητή) του SMN παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες για πρόσωπα που ασκούν όλα τα είδη διαμεσολάβησης. Τα στοιχεία που περιέχονται στην εν λόγω σελίδα ενημερώνονται από τους διαμεσολαβητές τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση, τη ΣΕΕ και τους τομείς εξειδίκευσης τους.

Ένας από τους σκοπούς του μητρώου διαμεσολάβησης της Σκωτίας είναι να βεβαιώνονται οι πολίτες για την επαγγελματική ποιότητα των διαμεσολαβητών που επιλέγουν, πιστοποιώντας ότι πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα. Οι διαμεσολαβητές που εμφανίζονται στο μητρώο διαμεσολάβησης της Σκωτίας μπορούν να φέρουν τον τίτλο «Διαμεσολαβητής καταχωρισμένος στο μητρώο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Registered Mediator)» και να χρησιμοποιούν το λογότυπο του μητρώου διαμεσολάβησης της Σκωτίας (SMR) δίπλα στο όνομά τους.

Το γραφείο του SMN διαχειρίζεται επίσης μια ειδική τηλεφωνική γραμμή βοήθειας σε θέματα διαμεσολάβησης (Scottish Mediation Helpline), μέσω της οποίας παρέχονται πληροφορίες και συμβουλές για τα άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασία διαμεσολάβησης καθώς και για τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή. Μέσω της εν λόγω γραμμής βοήθειας, το δίκτυο διαμεσολάβησης της Σκωτίας αναλαμβάνει επίσης τη διοργάνωση διαμεσολαβήσεων, με τη βοήθεια ομάδας διαμεσολαβητών του μητρώου διαμεσολάβησης της Σκωτίας, ή παραπέμπει τα ενδιαφερόμενα άτομα στην κατάλληλη υπηρεσία διαμεσολάβησης.

Επίσης, το SMN στηρίζει και προωθεί τη διαδικασία της διαμεσολάβησης για καταγγελίες που αφορούν το εθνικό σύστημα υγείας (National Health Service, NHS) – έργο που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση της Σκωτίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την πρόσβαση σε αυτή είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του SMN.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας έχει επίσης δημοσιεύσει έντυπο με τίτλο «Resolving Disputes without Going to Court» (Επίλυση διαφορών χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο), το οποίο παρέχει συμβουλές για τη διαμεσολάβηση και άλλους τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Το έντυπο αυτό μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον δικτυακό τόπο της κυβέρνησης της Σκωτίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση σε πληροφορίες για διαμεσολαβητές παρέχεται δωρεάν.

Οδηγίες για την αναζήτηση διαμεσολαβητή:

Μπείτε στον δικτυακό τόπο κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο Mητρώο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Register) ή πληκτρολογήστε το URL http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator στο πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες για να βρείτε τον καλύτερο διαμεσολαβητή για σας και την περίπτωσή σας.

Επικοινωνήστε με το δίκτυο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Network) μέσω του δικτυακού του τόπου ή με επιστολή στη διεύθυνση 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK ή καλώντας στο +44 (0) 131 556 1221.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δίκτυο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Network), Μητρώο διαμεσολάβησης της Σκωτίας (Scottish Mediation Register), Έντυπο της κυβέρνησης της Σκωτίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.