Διαμεσολαβητές

Σλοβενία

Η σελίδα αυτή θα σας συνδράμει στην εξεύρεση διαμεσολαβητή στη Σλοβενία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στη Σλοβενία;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τηρεί κεντρικό μητρώο διαμεσολαβητών, οι οποίοι ασχολούνται με την εναλλακτική επίλυση διαφορών (ADR) στα δικαστήρια σύμφωνα με τον νόμο περί ADR (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov). Κατάλογοι διαμεσολαβητών που εργάζονται για διάφορες ΜΚΟ διατίθενται στους ιστοτόπους των εν λόγω οργανώσεων. Π.χ.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Πού μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Σλοβενία;

Αναζητήστε διαμεσολαβητή στους ακόλουθους ιστοτόπους:

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/12/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.