Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ισπανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Διαμεσολαβητές

Ισπανία

Το παρόν τμήμα της πύλης σας βοηθά να βρείτε διαμεσολαβητή στην Ισπανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Πώς μπορώ να βρω διαμεσολαβητή στην Ισπανία

Ο νόμος 5/2012 περί διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ορίζει ότι ο διαμεσολαβητής πρέπει να διαθέτει επίσημο δίπλωμα πανεπιστημίου ή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και ειδική κατάρτιση για την άσκηση της διαμεσολάβησης, την οποία αποκτά με την παρακολούθηση ενός ή περισσότερων ειδικών μαθημάτων που διδάσκονται από κατάλληλα διαπιστευμένα ιδρύματα. Τα προσόντα αυτά ισχύουν για την άσκηση της δραστηριότητας του διαμεσολαβητή οπουδήποτε στην εθνική επικράτεια.

Ορισμένες αυτόνομες κοινότητες αναφέρονται, μέσω των νόμων και των εκτελεστικών κανονισμών που θεσπίζουν, στην απαραίτητη κατάρτιση για την άσκηση της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις. Γενικά, ο διαμεσολαβητής απαιτείται να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου, τουλάχιστον μέσου επιπέδου, και επιπλέον να έχει παρακολουθήσει ειδική, πρακτική κυρίως, κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης διάρκειας από 100 έως 300 ώρες.

Ειδική κατάρτιση σε θέματα διαμεσολάβησης παρέχεται συνήθως από πανεπιστήμια και επαγγελματικούς συλλόγους, όπως ο Σύλλογος Ψυχολόγων ή ο Δικηγορικός Σύλλογος.

Δεν υπάρχει ενιαίο μητρώο διαμεσολαβητών. Εύρεση εξειδικευμένου διαμεσολαβητή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

  • Σε ποινικές διαφορές, οι διάδικοι πρέπει να ζητήσουν από το δικαστήριο να τους ορίσει διαμεσολαβητή.
  • Σε εργατικές διαφορές, ο διαμεσολαβητής επιλέγεται ενίοτε από κατάλογο διαμεσολαβητών του αντίστοιχου οργανισμού.
  • Σε οικογενειακές διαφορές, ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τον φορέα που συνεργάζεται με το δικαστήριο, αν και παρέχεται η δυνατότητα οι διάδικοι να προσφύγουν σε επαγγελματία διαμεσολαβητή της επιλογής τους.
  • Διαμεσολαβητή σε οικογενειακές διαφορές μπορεί να αναζητήσει κανείς μέσω διαφόρων επαγγελματικών συλλόγων οι οποίοι τηρούν μητρώο ή κατάλογο διαμεσολαβητών, όπως οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών ή Εκπαιδευτικών.

Οι αυτόνομες κοινότητες έχουν αναθέσει την τήρηση των καταλόγων στους Συλλόγους.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;

Εθνικό μητρώο δεν υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στους καταλόγους των Συλλόγων παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στην Ισπανία;

Ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται στον αντίστοιχο επαγγελματικό σύλλογο για να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.