Διαμεσολαβητές

Σουηδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Πώς μπορεί κάποιος να βρει διαμεσολαβητή στη Σουηδία;

Ο ιστότοπος των σουηδικών δικαστηρίων περιέχει κατάλογο —που καταρτίστηκε από τη Διοίκηση Εθνικών Δικαστηρίων— των προσώπων που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να μεσολαβούν ενώπιον των δικαστηρίων σε υποθέσεις στις οποίες δύναται να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων. Ο ιστότοπος περιέχει επίσης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση.

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων των διαμεσολαβητών είναι δωρεάν;

Ναι.

Πώς μπορεί κάποιος να αναζητήσει διαμεσολαβητή στη Σουηδία;

Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητή στον ιστότοπο των σουηδικών δικαστηρίων.

Σχετικός σύνδεσμος

Σουηδικά δικαστήρια

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/09/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.