En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el final de 2022.

Sovittelijat

Inglaterra y Gales

Tässä jaksossa annetaan tietoja siitä, miten Englannissa ja Walesissa voi löytää sovittelijan.

Contenido facilitado por
Inglaterra y Gales

Kuinka löydän sovittelijan Englannissa ja Walesissa?

Sovittelua koskeva kansallinen tietopalvelu

Riita-asian sovittelijan löytää sovittelua koskevan kansallisen tietopalvelun Civil Mediation online directory kautta. Se antaa tietoja

  • sovittelusta
  • palveluista
  • hinnoittelusta.

Tietopalvelun omistaa ja sitä pitää yllä oikeusministeriö. Tietopalvelun kautta palvelujaan tarjoavat sovittelijat ovat riita-asioiden sovittelusta vastaavan kansallisen neuvoston (Civil Mediation Council) hyväksymiä.

Perheasiain sovittelua koskeva tietopalvelu

Perheasiain sovittelua koskevan tietopalvelun Family Mediation Online Directory) tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään heitä lähellä oleva paikallinen sovittelija. Jos osapuolet ovat oikeutettuja (valtion rahoittamaan) maksuttomaan oikeusapuun, he voivat saada apua paikallisen sovittelijan löytämiseen myös soittamalla paikalliseen oikeusneuvontapalveluun (Community Legal Advice helpline). Puhelin: 0845 345 4345, Minicom: 0845 609 6677, Tekstiviesti: ”legalaid” ja oma nimi numeroon 80010. Oikeusneuvontapalveluun voi ottaa yhteyttä myös verkossa: Community Legal Advice online advisor service.

Onko sovittelijoita koskevien tietokantojen käyttö ilmaista?

Kyllä, sovittelua koskevan kansallisen tietopalvelun ja perheasian sovittelua koskevan tietopalvelun verkkosivustot ovat käytettävissä maksutta.

Linkkejä

Civil Mediation Online Directory, Family Mediator Online Directory, Oikeusavun myöntämisedellytyksetCommunity Legal Advice, 

Päivitetty viimeksi: 12/06/2017

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.