En el ámbito de la justicia civil, los procesos y procedimientos pendientes iniciados antes del final del período transitorio proseguirán con arreglo a la legislación de la UE. El Portal de e-Justicia mantendrá la información relativa al Reino Unido, sobre la base de un acuerdo mutuo con este país, hasta el final de 2024.

Mediatorzy

Inglaterra y Gales

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu mediatora w Anglii i w Walii.

Contenido facilitado por
Inglaterra y Gales

Jak znaleźć mediatora w Anglii i w Walii?

Krajowy wykaz mediatorów

Mediatora w sprawach cywilnych można znaleźć za pośrednictwem wykazu mediatorów w sprawach cywilnych (online) – Find a Civil Mediator – w którym znajdują się informacje na temat:

  • mediacji;
  • usług;
  • cen.

Wykaz mediatorów w sprawach cywilnych prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.  Podmioty świadczące usługi mediacji znajdujące się w wykazie są akredytowane przez Radę ds. Mediacji w Sprawach Cywilnych (Civil Mediation Council).

Wykaz mediatorów w sprawach rodzinnych

Wykaz mediatorów w sprawach rodzinnych (online) ma pomóc stronom w znalezieniu mediatora z danego obszaru. Strony, które kwalifikują się do uzyskania pomocy prawnej (finansowanie publiczne), mogą się również skontaktować z infolinią Community Legal Advice w celu uzyskania dalszych informacji na temat możliwości znalezienia mediatora z danego obszaru Telefon: 0845 345 4345, Minicom: 0845 609 6677, SMS: należy wpisać „pomoc prawna” oraz swoje imię i nazwisko, a następnie przesłać pod numer 80010.  Informacje można uzyskać również za pośrednictwem serwisu doradczego online Community Legal Advice.

Czy dostęp do baz zawierających dane o mediatorach jest bezpłatny?

Tak, dostęp do wykazu mediatorów w sprawach cywilnych (online), wykazu mediatorów w sprawach rodzinnych (online) oraz strony internetowej Community Legal Advice jest bezpłatny.

Powiązane strony

Wykaz mediatorów w sprawach cywilnych (online), Wykaz mediatorów w sprawach rodzinnych (online), Czy uzyskam pomoc prawną?Community Legal Advice

Ostatnia aktualizacja: 20/04/2015

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.