Sovittelijat

Poola

Sisu koostaja:
Poola

Kuinka löydän sovittelijan Puolassa?

Luetteloita hyväksytyistä sovittelijoista ja sovitteluelimistä on saatavilla aluetuomioistuinten (sąd okręgowy) puheenjohtajilta ja näiden tuomioistuinten verkkosivustoilta. Nämä ns. vakituiset sovittelijat kirjaa luetteloon tai poistaa siitä toimivaltaisen aluetuomioistuimen puheenjohtaja.

Sovittelijat ovat yleensä erikoistuneet tietyntyyppiseen sovitteluun, kuten siviiliasioihin (esim. kauppa-, perhe- ja työoikeudelliset riidat), rikosasioihin tai alaikäisiä koskeviin asioihin.

Oikeuslaitoksessa ei ole käytössä yhtä keskustasolla sovellettavaa luetteloa sovittelijoista. Oikeusministeriössä on parhaillaan käynnissä hanke ”Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien edistäminen parantamalla sovittelijoiden pätevyyttä, kansallisen sovittelijoiden rekisterin käyttöönotto ja tiedotustoimet”. Hankkeen yhtenä tavoitteena on perustaa kansallinen sovittelijoiden rekisteri eli julkinen tietokanta Puolassa toimivista sovittelijoista.

Oikeusministeriön verkkosivustolla on sovittelua käsittelevä osio. Sen lisäksi perustietoa sovittelusta Puolassa sekä asiaa koskevista säännöksistä, menettelyistä ja käytännön näkökohdista on saatavilla em. hankkeen verkkosivustolla.

Onko sovittelijoiden luettelon käyttö ilmaista?

Kyllä, sovittelijoiden luetteloa voi käyttää maksutta.

Kuinka löydän sovittelijan Puolassa?

Apuna voi käyttää aluetuomioistuinten puheenjohtajilta ja sovitteluelimiltä saatavia vakituisten sovittelijoiden luetteloita, tai sitten voi kääntyä sovitteluelinten tai yksittäisten sovittelijoiden puoleen. Sovittelijoiden yhteystiedot ovat yleensä saatavilla toimivaltaisten tuomioistuinten, sovitteluelinten tai yksittäisten sovittelijoiden verkkosivustoilla.

Päivitetty viimeksi: 16/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.