Sovittelijat

Bulgaria

Tässä osiossa selvitetään sovittelijan löytämistä Bulgariassa.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

Miten löytää sovittelija Bulgariassa

Oikeusministeriö ylläpitää yhdistettyä sovittelijarekisteriä.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Sovittelijoiksi rekisteröityneiden henkilöiden henkilötiedot – koulutus, kielitaito ja muu sovittelun alan pätevyys
  • Sovittelijan yhteystiedot – työosoite, puhelin ja sähköposti

Tämän lisäksi oikeusministeriö ylläpitää rekisteriä organisaatioista, jotka on hyväksytty antamaan sovittelijakoulutusta.

Rekisteröinnit perustuvat seuraaviin säännöksiin:

  • Sovittelua koskeva laki
  • Oikeusministeriön 15. maaliskuuta 2007 antamassa asetuksessa N:o 2 säädetään sovittelijakoulutusta antavia organisaatioita koskevista edellytyksistä ja hyväksymismenettelystä sekä koulutusvaatimuksista, sovittelijoiden merkitsemistä yhdistettyyn rekisteriin ja siitä poistamista koskevasta menettelystä ja sovittelijoita koskevista menettely- ja eettisistä säännöistä.

Onko bulgarialaisia sovittelijoita koskevan rekisterin käyttö maksutonta?

Bulgarian yhdistetyn sovittelijarekisterin käyttö on maksutonta oikeusministeriön internet-sivustolla. Henkilöiden ja organisaatioiden, jotka haluavat päästä sovittelukoulutusta antavien organisaatioiden rekisteriin, on suoritettava maksu.

Miten löytää sovittelija Bulgariassa?

Oikeusministeriön internet-sivustolla on täydellinen luettelo henkilöistä, jotka ovat saaneet koulutuksen ja luvan toimia sovittelijoina Bulgariassa. Sovittelijaa voi hakea koulutusorganisaation, koulutuksen, kielitaidon tai sovittelun alaa koskevien lisätietojen perusteella (esim. kaupalliseen alaan, yritystoimintaan tai perheasioihin liittyvä sovittelu).

Luettelossa on yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumero ja sähköpostiosoite, lisätietojen pyytämistä varten.

Päivitetty viimeksi: 29/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.