Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Sovittelijat

Bulgaria

Tässä osiossa selvitetään sovittelijan löytämistä Bulgariassa.

Sisällön tuottaja:
Bulgaria
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Miten löytää sovittelija Bulgariassa?

Oikeusministeriö ylläpitää Yhdistettyä sovittelijarekisteriä.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Sovittelijoiksi rekisteröityneiden henkilöiden henkilötiedot – koulutus, kielitaito ja muu sovittelun alan pätevyys
  • Sovittelijan yhteystiedot – työosoite, puhelin ja sähköposti

Tämän lisäksi oikeusministeriö ylläpitää rekisteriä järjestöistä, jotka on hyväksytty antamaan sovittelijakoulutusta.

Rekisteröinnit perustuvat seuraaviin säännöksiin:

  • Sovittelua koskeva laki
  • Oikeusministeriön 15. maaliskuuta 2007 antamassa asetuksessa N:o 2 säädetään sovittelijakoulutusta antavia organisaatioita koskevista edellytyksistä ja hyväksymismenettelystä sekä koulutusvaatimuksista, sovittelijoiden merkitsemistä yhdistettyyn rekisteriin ja siitä poistamista koskevasta menettelystä ja sovittelijoita koskevista menettely- ja eettisistä säännöistä.

Onko bulgarialaisia sovittelijoita koskevan rekisterin käyttö maksutonta?

Bulgarian yhdistetyn sovittelijarekisterin käyttö on maksutonta oikeusministeriön internet-sivustolla. Henkilöiden ja organisaatioiden, jotka haluavat päästä sovittelukoulutusta antavien järjestöjen rekisteriin, on suoritettava maksu.

Sovittelijaa koskevat haut Bulgariassa

Oikeusministeriön internet-sivustolla on täydellinen luettelo henkilöistä, jotka ovat saaneet koulutuksen ja luvan toimia sovittelijoina Bulgariassa. Sovittelijaa voi hakea asuinpaikan ja sovittelun alan perusteella (esim. kaupalliseen alaan, yritystoimintaan tai perheasioihin liittyvä sovittelu).

Luettelossa on yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarvittavia lisätietoja saa sovittelijarekisteristä vastaavilta henkilöiltä.

Päivitetty viimeksi: 09/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.