Sovittelijat

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

Oikeusministeriö pitää sovittelijarekisteriä sovittelulain (Zakon o mirenju; Kroatian virallisen lehden (Narodne novine) nro 18/11) ja sovittelijarekisteriä ja sovitteluelinten ja sovittelijoiden akkreditointia koskevien sääntöjen (Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja; virallisen lehden nro 59/11) mukaisesti.

Näin löydät sovittelijan

Tuomioistuimen ulkopuolisia sovittelumenettelyjä on sovellettu jo vuosien ajan menestyksellä. Niistä vastaavat Kroatian kauppakamarin sovittelukeskukset, Kroatian käsiteollisuuskamari, Kroatian työnantajajärjestö, Kroatian sovittelujärjestö, Kroatian asianajajaliitto, Kroatian vakuutuslautakunta ja valtion työmarkkinalaitos. Sovittelu valitun sovittelijan kanssa voi kuitenkin tapahtua myös edellä mainittujen instanssien ulkopuolella.

Päivitetty viimeksi: 18/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.