Sovittelijat

Tšekki

Portaalin tämä osa auttaa löytämään sovittelijan Tšekissä.

Sisällön tuottaja:
Tšekki

Sovittelijoiden yhteystiedot

Vuonna 2012 voimaan tulleella sovittelulailla otettiin käyttöön julkinen rekisteri sovittelijoista. Rekisteristä löytyvät kaikki henkilöt, joilla on oikeus toimia sovittelijoina. Sovittelijarekisteriä pitää yllä Tšekin oikeusministeriö.

Onko Tšekin sovittelijarekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, rekisteriä voi käyttää maksutta.

Kuinka löydän sovittelijan Tšekissä?

Tšekin oikeusministeriö pitää yllä rekisteriä, johon kaikki sovittelijat on merkitty sovittelusta annetun lain 202/2012 mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 09/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.